1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych na etapie rejestracji w systemie rezerwacyjnym jest E-CARS Sp.j , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: info@sunsetapp.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja Umowy najmu apartamentu pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rejestracją i realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że rejestracja, zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych żadnym odbiorcom.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.